Ordre del dia (provisional):
1. Resum reunió DGU de 4/10.

2. Properes accions i moviments:
▪ Reunió amb Consell Interuniversitari de Catalunya (incidència mitjançant els
representants d'estudiants)
▪ Contenciós administratiu a través del Síndic de Greuges
▪ Movilitzacions
• Concentracions
• Presència administrativa (cartes, instàncies, etc)
• Intervencions en actes de campanya
• Converses amb polítics de l'oposició
• Vídeos

3. Distribució de les tasques a fer en els diferents grups de treball.