Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

Proposta etapa predoc

Model etapa predoc


Model actual FI: ajudes al candidat

El model actual que segueix la convocatòria FI de la Genrralitat, es basa en donar la ajuda individual al candidat.
El procediment és el següent:
a) S'obre convocatòria
b) Universitats presenten criteris de selecció dels candidats
c) Universitats o centres fan una pre-classificació dels candidats de la seva universitat o centre
d) AGAUR atorga un número d'ajuts a cada universitat i centre (amb uns criteris??) i selecciona els candidats de la llista que els han donat a cada universitat/centre (en un principi no hi ha canvis a les llistes)
e) S'atorga un ajut individual a cada candidat.

Desaventatges de la present convocatòria
I) Avaluació no centrada en la recerca: L'ajut es dona avaluant bàsicament el CV del candidat, l'expedient i el CV del grup de recerca. En l'etapa predoc el CV científic és poc o gens, i no sempre el millor expdient és el millor per una recerca científica. A més està el tema de que els expedients no són molts cops comparables entre les diferents universitats d'arreu.
II) No posibilitat de publictat: L'ajut individual no afavoreix que es faci publicitat de la plaça.
III) No avaluació externa i sense conseqüències: L'ajut individual no afavoreix que es faci una avaluació externa dels objectius i que posteriorment pugui tenir una conseqüència, en cas d'avaluació desfavorable, per futures convocatòries.


Proposta de nou model FI: ajuts a propostes de recerca

La idea del model proposat, és que l'ajut es doni en funció de la proposta científica i de l'avaluació posterior a aquesta.
a) S'obre convocatòria
b) Els grup de recerca fan propostes científiques.
d) Generalitat les ordena segons el camp o àrea de coneixement i fa una avalauació externa. L'avaluació es podria fer segons:
I) Criteris purament científics (núm. de publicacions, patents, etc..): com aquí les places competirien per àrees científiques, l'avaluació i els criteris serien més semblant dins de cada àrea.
II) criteris de qualitat de la universitat o centre de recerca: la idea és que amb mesures així la universitat aposti per millorar la qualitat de l'etapa de predoctorat.
(caldria definir-los), per exemple:
  • Temps mig per obtenir el títol de doctor
  • Avaluació periòdica per part del doctorand (recursos disponibles, temps dedicat, facilitat mobilitat, etc.)
  • Taxa d'abandonament per desavinença amb el tutor
  • Número de places obertes i publicitades dins euraxess (base de dades europea de ofertes per investigadors)
e) Un cop estan assignats els ajuts, es publicita i els grups seleccionen els candidats més idonis entre les sol.licituds rebudes.
f) Revisió del proces de selecció per part del organisme que dóna els ajuts. Publicació del CV del candidat escollit i de la resta dels que s'havien presentat (com anònims)

Avantatges de la proposta
I) Publicitat i candidat més adequat:El fet que s'assignin els diners a una proposta científica permet publicitar la plaça i obrir la convocatòria a arreu, permetent seleccionar el millor candidat. El grup és qui selecciona el candidat en funció del seu CV, expedient, i coneixements específics. Això comporta una menor feina l'organisme convocant (AGAUR o Universitats) i una selecció més adequada a la tasca de recerca en cada cas.
II) Qualitat de recerca, qualitat de formació: L'Assignació del ajuts en funció de
- la proposta científica (qualitat de recerca)
- la qualitat de la formació que ofereix la universitat/centre de recerca
III) Avaluació posterior: segons els criteris de qualitat o científics, que tindran un impacte en l'assignació de les ajudes fa que el centre o Universitats es preocupin per la qualitat de les tesis dirigides, el temps que triguen, etc. i per començar a exercir mesures de control.