Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

manifest400

Els doctorands de Catalunya han fet un manifest per donar a conèixer el seu oposició davant la pujada de les taxes de tutoria de tesi que ha donat a terme la generalitat de Catalunya.Podeu veure el manifest aqui

Adhesions al manifest:

Podeu adherir-vos al manifest en aquest link

Podeu imprimir i signar la plantilla per fer la recollida firmes aquiLa versió simplificada d'aquest manifest la podeu trobar aquí mateix:

Els firmants d'aquest manifest, manifesten que:

MANIFESTEM:

1- Que el govern de la Generalitat ha incrementat la taxa de tutoria de tesi fins a 400€ (un 280%), que els joves doctorands de Catalunya han de pagar anualment per poder tenir dret a dur a terme un doctorat en el sistema de recerca català.

2- Que entenem que la investigació predoctoral és una activitat professional, equiparable a la que realitza qualsevol altre investigador que treballi en la recerca i que així ho reconeix la carta de Europea per a investigadors [1].

3- Que els 400€ sols fan que agreujar la precària situació del joves investigadors, essent una barrera econòmica que desincentiva i dificulta l'accés a la professió d'investigador.

4- Que reconeixem que la Generalitat té el dret a fixar els preus de les universitats públiques segons el Real Decret 1393/2007, sempre que estiguin relacionats amb el cost d'un servei, no havent-hi límit superior i deixant a la voluntat del les autonomies la fixació d'aquests.

5- Que les explicacions rebudes per part dels organismes pertinents (govern i universitats) atribuint la pujada fixada pel Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya, Annex 1, punt 4.6, a un augment del serveis, no satisfà als firmants d'aquest manifest, doncs els investigadors en formació, com qualsevol altre investigador, tenen el dret a accedir a tots el serveis necessaris per dur a terme la seva tasca, i això no ha de suposar en cap cas un pagament per aquests serveis.

5- Que aquests 400€, suposen un greuge encara major si tenim en compte la reducció del 5% del sou que han sofert els doctorands de les universitats públiques catalanes i que entenem que els doctorands de Catalunya pateixen un agravi comparatiu en relació amb d'altres comunitats autònomes on cap d'aquestes mesures s'ha aplicat.

6- Que la taxa de 400€ suposa una contradicció amb el Pla nacional de recerca (PNRI), firmat per tots el grups parlamentaris, i que van en contra el foment de la recerca entre els joves i la captació de talent.

Exigim,

1 Que es doni una resposta ràpida i oportuna per escrit per les autoritats universitàries i del govern.

2. Que s'elimini el punt 4.6 de l'Annex 1 del Decret 98/2010 de la Generalitat de Catalunya que estableix un preu de 400€ per a les taxes de tutoria de tesi pels admesos en un programa de doctorat adaptat al Espai Europeu d'Educació Superior.

3. Que es decreti per aquesta situació excepcional una suspensió del terminis de matriculació del doctorat de les universitats catalanes fins que s'obtingui un acord entre els agent implicats.

4. Que es reintegri immediatament als afectats l'import complert de la matrícula efectuada en un programa de doctorat de les universitats catalanes.


[1] The European charter for Researcher and the code of conduct for recuitment of researchers. European Comission, 2000.Actes de protesta:


El dia 13 de desembre entre les 17:30 i les 18:30 hores es farà una concentració davant la Direcció General d'Universitats (Via Laietana, 33; Barcelona) coincidint amb la reunió entre els doctorands, representants de la DGU i vicerectors de les Universitats Catalanes. + info


Històric d'actes de protesta:


El dia 17 de novembre entre les 18:00 i les 20:00 hores es farà una concentració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. + info

El dia 21 d'Octubre es farà una concentració a un acte on assistirà el Conseller Huguet, Conseller de Recerca, Universitat i Empresa, per donar a conèixer la nostre oposició a aquesta mesura i reclamar un canvi del decret que estableix les taxes. + info http://d-recerca.org/tiki-index.php?page=protestes400. Recull de premsa sobre la concentració aquí


El dia 3 de novembre a les 18:00h es farà una concentració a la Plaça Universitat de Barcelona, per reclamar el canvi del decret que estableix les taxes. + info.

Comunicat de premsa enviat als medis aquí.


Reunions amb representat de l'administració i universitats


El dia 13 de Desembre es va realitzar la última reunió entre els representants del doctorands i la DGU, representants de la conselleria de Universitat, empresa i innovació i representants de les universitats. Consulteu el resum i acords de la reunió.
Documents de la reunió:

El dia 28 de Octubre va haver una reunió entre els representant de doctorands i la DGU, representants de la conselleria de Universitat, empresa i innovació i representants de les universitats. Consulteu el resum i els acords de la reunió.

El dia 4 de Novembre va haver una reunió entre els representant de doctorands i la DGU, representants de la conselleria de Universitat, empresa i innovació i representants de les universitats. Consulteu el resum i els acords de la reunió.


Documents:

De l'administració:

Càlculs que ha enviat el Departament d'Universitat Innovació i Empresa sobre els preus de doctorat aqui

Acord amb el Departament d'Universitat Innovació i Empresa després de la reunió a la casa de la convalescència aqui

Acord amb el Departament d'Universitat Innovació i Empresa després de la reunió del 4 de novembre de 2010 aquí

Documents propis:

Comparativa de preus de matrícula de doctorat a les Comunitats Autònomes
Comparativa de preus de matrícula de doctorat a Catalunya

Document de comparació de preus abans i després dels Masters (per en Martí Cuquet, 23 d'Octubre de 2010): Descarrega'l

Full de càlcul amb la comparativa de preus (per en Carles Bosch, 23 d'Octubre de 2010): link

Full de càlcul amb preus a les diferents Universitats de Catalunya (diferents autors, Octubre de 2010): link


Material mediàtic:

Presentació sobre la problemàtica de pujada de taxes de matrícula de doctorat a Catalunya.

Descarrega't la presentació aquí