Després de que molts investigadors extra-comunitaris patíssin molts problemes burocràtics a l'hora de fer els tràmits per a poder validar el seu contracte laboral vinculat a una Ajuda d'Investigació, l'Erick ens ha fet arribar un text que esperem agilitzi els tràmits a tots els investigadors extrangers nouvinguts al nostre país.

El document es pot descarregar a:
http://www.moviments.net/drecerca/tiki-download_file.php?fileId=20

En aquest tema, vegeu també un document de la l'AGAUR:
http://www.moviments.net/drecerca/tiki-download_file.php?fileId=14