Fa unes setmanes el INE informava que a l’any 2011 la despesa espanyola en R+D+i va caure al 1.33% del PIB (al 2010 va ser un 1.39%) trencant la trajectòria ascendent d’aquest percentatge en les darreres dècades i allunyant-nos de la mitjana de la UE, situada al 2%. El pes relatiu del pressupost de R+D+i en els PGE també ha disminuït.

L’evolució de les dades ha empitjorar en el transcurs de l’any 2012. Els nous descensos en els pressupostos generals de l’Estat per al 2013 i la negativa del govern d’introduir-hi esmenes comprometen seriosament la viabilitat del sistema de ciència i tecnologia espanyol.

La disminució de la despesa en termes absoluts podria justificar-se per la crisi. La disminució dels percentatges relatius al PIB no. L’actual govern torna a reduir l’aportació pública en R+D+i, conduint al col·lapse del nostre sistema actual de ciència i tecnologia. Només s’ha de veure com el finançament públic de la R+D+i ha acumulat una retallada del 31% en els dos darrers anys i un 38.67% des de 2009.

Les conseqüències sobre el sistema públic són evidents:

- El pressupost dels OPIS s’ha reduït un 30% en els darrers quatre anys col·locant a institucions emblemàtiques com el CSIC en una situació greu que afecta la seva viabilitat econòmica.

- L’última convocatòria de projectes d’investigació fonamental no orientada, realitzada al desembre de 2011, encara no s’ha resolt definitivament i s’anuncia que la pròxima convocatòria no serà fins al març de 2013, deixant més d’un any sense cobrir.

- Les ajudes FPI d’enguany s’han resolt amb més de nou mesos de retard i les del pròxim any experimentaran una reducció de 200 places, a l’igual que les FPU. Així mateix, ja ha sigut anunciada la desaparició de les ajudes post-doctorals per segon any consecutiu i la suspensió del programa JAE del CSIC.

- Les convocatòries de contractes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo han aparegut amb mesos de retard i importants reduccions, saltant-se a la pràctica una convocatòria, al mateix temps que el 90% de les vacants per jubilació als OPIs i Universitats no són cobertes.

Mentrestant el Ministeri comença a difondre projectes d’iniciatives legislatives: Agencia Estatal de Investigación, Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Estatal de Investigación, basats tots ells en documents precipitats, amb serioses mancances i sense cap memòria econòmica que permeti la seva implantació.

Si aquesta política no canvia, els danys al nostre sistema públic de R+D+i seran irreparables, destruint el que s’ha construït en decennis d’esforços, deixant sense feina i sense expectatives professionals a milers de joves investigadors i tecnòlegs i afectant seriosament el futur de l’economia espanyola, perquè el nostre futur, el progrés i el benestar de la ciutadania, es basa en la R+D+i com passa al conjunt d’Europa.

És imprescindible fer un gir a les polítiques del Govern en R+D+i a nivell estatal i exigir la seva implicació a nivell europeu. Així ho hem transmès infructuosament als responsables polítics durant els darrers mesos a través de diferents iniciatives. Creiem que és hora de demanar la implicació activa de tot el personal d’investigació, empresaris i ciutadans i de fer una crida a la societat en el seu conjunt per a detenir el desmantellament del sistema de R+D+i.

Per a això us convidem a una concentració el dia 19 de Desembre a les 13:30h a Palau Reial (c/ Martí i Franquès) per la defensa de la R+D+i. Una delegació de les organitzacions convocants entregarà aquest comunicat a la seu de la Presidència del Govern a Madrid.