Per posar en context aquesta propera reunió, els compromisos als quals es van arribar en l'anterior reunió (4 de novembre), són els següents:

  • La DGU ens faria arribar el càlcul del cost mitjà anual d'un doctorand per a la universitat, tenint en compte totes les tipologies de doctorands (doctorands de ciències, de lletres, de centres externs a la universitat, etc.)

  • La DGU ens respondria sobre la possibilitat de consultar els informes pressupostaris i d'impacte econòmic i social que acompanyen el decret de preus.

  • La DGU exposaria al Consell Interuniversitari de Catalunya (amb el qual tenia previst reunir-se durant aquest lapse de temps entre reunió i reunió amb els doctorands) la petició del col.lectiu de modificar el decret vigent, revisant l'augment de les taxes de matrícula i passant a aplicar el preu de matrícula corresponent a l'any anterior més l'increment corresponent als límits establerts per la Conferència General de Política Universitària (1,5% -5,5%)


A partir de tot això, a dia d'avui els doctorands disposem ja dels càlculs realitzats per la DGU amb la col.laboració de les universitats catalanes sobre els costos d'un doctorand.

Respecte a la consulta dels informes que acompanyen el decret, el més probable és que no es puguin consultar abans de que tingui lloc la reunió, ja que la DGU ha concedit la primera cita el 14 de desembre (un dia després de la reunió).

Els doctorands assistirem doncs a la reunió:

  • amb uns càlculs més que discutibles sobre la justificació del cost anual que suposa per a la universitat una tesi doctoral, que han estat calculats a hores d'ara i no quan es va realitzar el decret i es van establir els preus públics.

  • amb una pregunta alarmant: Si els càlculs dels costos d'un doctorand han estat elaborats a dia d'avui, en base a què es van establir els 400 euros de matrícula anual del decret?

  • sense possibilitat de consultar els informes pressupostaris i d'impacte econòmic i social del decret 98/2010.

  • amb la sospita d'una resposta negativa per part del Consell Interuniversitari de Catalunya pel que fa a la possibilitat de modificar el decret vigent.


Tot i així, assistirem a la reunió, ja que mitjançant totes les vies de què disposem, seguirem denunciant l'increment abusiu i injustificat de les taxes de matrícula de doctorat que ha tingut lloc aquest any, la situació de greuge comparatiu respecte a la resta de comunitats autònomes i respecte a la resta d'estudis universitaris. Seguirem denunciant, en definitiva, la situació encara més precària a la qual ens ha portat aquesta mesura: la gota que finalment fa vessar el got.

Per més informació segueix aquest enllaç.