Les universitats catalanes han acordat augmentar els preus de la matrícula del doctorat un 280% respecte a l'any passat. Després de redactar un manifest al que ja s’han adherit entorn a 4500 persones (directors de centres de recerca, investigadors principals, tècnics de laboratori, investigadors pre- i post-doctorals...) ens varem reunir amb la Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i Vicerectorats de diferents Universitats catalanes. Es van arribar a uns compromisos en aquesta reunió per part del DGU:

• Els doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic i s’han adaptat al nou pla no es veuran sotmesos al nou règim de taxes, és a dir que continuaran pagant les taxes de matrícula de doctorat de 107,68 i no els 400 euros (segons el que el decret estableix per a doctorands de pla no adaptat al EEES).
• Es comptarà amb la col·laboració dels doctorands per la redacció del decret de preus de l’any vinent 2011-12, específicament introduint la modificació de pagar la defensa de tesi exclusivament quan aquesta es dugui a terme.
• Es sol·licita a totes les universitats catalanes que allarguin els terminis de matrícula.
• Es demanarà a les universitat una flexibilitat en el pagament de la matrícula possibilitant el fraccionament d’aquest.

Tot i així, la nostra petició és clara i representem a un col·lectiu que ha decidit per majoria la seva posició ferma respecte aquest tema, com s’ha exposat anteriorment. Tot això amb el recolzament de més de 4500 signatures físiques i gairebé 4000 on-line que han signat un manifest que s’oposa de manera contundent a alguns punts d’aquest decret. No podem acceptar la implantació del decret perquè no és el que s’ha decidit prèviament ni la voluntat dels doctorands. Sol·licitem que sota la forma jurídica que sigui més adient a la present situació d’excepcionalitat marcada per un evident moviment d’oposició frontal de la societat a l’aplicació del decret d’aquest any (DOGC 98/2010), aquesta sigui anul·lada i, en el seu defecte, sigui d’aplicació el decret de l’any anterior, incrementant si s’escau els preus segons la variació interanual de l’IPC.

Per aquest motiu els doctorands de Catalunya hem convocat una concentració AVUI dimecres 3 de novembre a les 18 HORES a Plaça Universitat, per expressar el nostre rebuig contra aquesta mesura.

Per a més informació, podeu contactar amb:
Noelia Fernández (D-Recerca): 609547083 drecerca(at)gmail.com
www.d-recerca.org