Text íntegre de la Proposició de Llei: aquí

Més informació:
http://precarios.org/tikiwiki/tiki-index.php?page=Proposici%C3%B3n+de+Ley+-+FJI