Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

reunioTalenciaMar2010

Reunió Talencia


LLoc: seu Talencia, c/lluis company 23
Data: Dilluns 15 de Marçde 2010
Hora: de ~12:15 a ~13:45 (una hora i mitja)

Assistents:

Talencia:
Albert Castellanos, Director Talencia) i
D-Recerca:
Enric Rodriguez

Reunió-temes tractats:

Albert Castellanos explica les 5 prioritats de Talencia.

  1. Atracció i formació de investigadors.
  2. Recerca competitiva: participació en el 7 programa marc i professionalització de la gestió de la recerca
  3. Ser referents en avaluació de la recerca
  4. Divulgació científica
  5. Transferència de coneixement a la societat i a la empresa

En referencia al punt 1, explica que tenen intenció de reformar i repensar tota la carrera investigadora especialment en les etapes predoc i postdoc. Que entén que el model ICREA funciona be, però no es sostenible i que volen potenciar la fase de formació (predoc i postdoc).
Comenta que la principal ideal de la reunió es que li expliquen de primera ma, com veiem nosaltres de carrera investigadora, per poder tenir com més opinions millor. La seva intenció es tenir definida al mes de Juny una nova carrera investigadora, que s'aniria aplicant gradualment i que la seva intenció es que al 2013 estigues aplicada totalment.

Li he explicat com veiem D-Recerca la carrera investigadora.
He començat explicant que veiem que la carrera investigadora esta immòbil des de feia temps, tenint una convocatòria rera altre sense cap canvi, i si ni havia algun era per fer un pas enrera (com els ICREA junior). Que calia emprendre aquest canvi i que creiem que amb la nova agencia era un bona oportunitat per trencar aquest dinàmica continuista.

Sobre la etapa FI he exposat que creiem que els ajuts s'haurien de donar als grups doncs no te sentit que es segueixin donant en funció del expedients acadèmics a) perquè no estan relacionats amb les aptituds per investigar b) perquè son difícils de avaular i poc comparables com a instrument doncs son molt variables entre les diferents universitats.
Que calia donar el ajuts als grup de recerca, i posterior avaluar els resultats de aquest grups i que fos el grup qui selecciones el candidat.

El Sr. Castellanos ha comentat que esta totalment d'acord en que la nota acadèmica es poc significativa i s'ha mostrat interessat en que l'ajut sigui del grup de recerca, (però tenint en compte que les universitat oposarien un forta resistència això).

Sobre la etapa postdoc li he comentat que hi havia diverses opinions dins l'associació, una continuista amb com es fa fins ara (però més oberta) o una l'altre visió que haurien de desaparèixer els ajuts per anar a fora i potencia els de retorn doncs aquestes opcions ja existien (com les Marie Curie) i tenen poc sentit (no es pot garantitzar el retorn).

També li he explicat que no te cap sentit que Catalunya no tingui una etapa de retorn de investigadors amb projectes de recerca propis (que es que feia ICREA) i que tot retorn hagi de passar per grup de recerca (a traves de la BP) i sigui sols de dos anys.

Ha mostrat la seva preocupació per la falta de ICREA, i m'ha donat la sensació que per a ells es un prioritat recuperar/cobrir aquest forat en la carrera investigadora. Com a mesura per l'any ha comentat que tenen previst incrementar la modalitat B (de retorn) de BP.

Sobre la continuïtat de la carrera investigadora, li he exposat la proposta que ha rebutjat el DGR, però he insistit que no podem tenir una carrera investigadora que basa la seva continuïtat en tenir atur. Li he exposat les idees sobre tenir un convocatòria oberta de postdoc o tenir fer un contracte, un cop acabi la FI, per divulgació de la investigació realitzades que dures fins que el investigador s'incorpori al nou centre.
Ha contestat que considera les idees interessant, que esta d'acord que la carrera investigadora ha de ser continua, i que hauran de mirar si son realitzables (per temes legals i contractuals).

Al final de la reunió ens ha proposat que participem activament en el grups de treball que es faran sobre la carrera investigadora. També ha mostrat (i sorprès) per les noves idees que proposaven (en algun cas, com les FI que impliquen un canvi radical del model) i que li semblen totes molt interessants. M'ha donat la sensació que estava practiquem d'acord en totes (ara falta que es topi amb l'immobilisme de les universitats).Altres temes:
En divulgació científica, explica que volen comptar com a dos eines pilars amb recerca en acció, enfocada als estudiants de batxillerat, i globaltalent enfocada com a portal de tot el sistema de recerca (per donar a conèixer resultars, etc..)