Pantalla Sencera
Carregant...
 

Reunió DGR 26 març 2008

Resum reunió DGR 26 març 2008

Predoctorals

Propera convocatòria FI

 • a veure si ens la pot enviar abans de fer-la pública.
 • Seguirà sent 1 (any de beca) i 3 (anys de contracte) o les separaran definitivament?
 • Com porten l'adaptació al EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) les universitats (Màsters)? Com veuen la carrera científica amb aquesta nova aplicació?
 • Afegiran un any per fer de pont fins a les convocatòries postdoc (si realment volen que el doctorat es faci en 3 anys, potser podrien posar com a requisit tenir dipositada la tesis per a gaudir d'un 4rt any de contracte...).
 • Augmentaran el premi per acabar la tesi en 3 anys, tal i com ens va dir el director de l'AGAUR (crec)?
 • Deixaran que els investigadors FI arribin a final de mes?? és a dir, els pujaran el sou?
 • Que es fa amb els diners pressupostats que no s'executen? (e.g., FIR 2007 només executen ~6.5M€ de 8.8M€).
 • Les FI, com no són a doctorands, eviten el conveni col.lectiu d'universitats públiques catalanes... On estan ficats, els que hi treballen?
 • Seguiran amb les modalitats que hi havia fins ara (Empresa, etc.)?
 • Quantes sortiran? Darrerament les universitats estan potenciant els contractes vs. les beques, i se n'està disminuint el nombre?
 • Cap a quina data sortiran? L'any passat creiem que les FI "no es van fer bé" (resolució de 30-31 de juliol publicada el darrer dia d'agost, i plaços les dues primeres setmanes de setembre).
 • Taxes, tutel·les, etc.
 • Estrangers que continuen amb beca perquè no poden signar contracte? Són els 3 any? Per què?? Als que ja hi ha, no se'ls podria fer com a mínim 2+2, via EPIF (circular del MTAS).
 • FIE: absència de compromís de contractació d'empreses?- La convocatòria hauria de sortir de manera que els adjudicataris poguéssin gaudir de l'ajut des del moment en què en fossin mereixedors.
Es podrien canviar els requisits per entrar a una convocatòria a estar "a punt d'acabar la carrera", i deixar una clàusula que doni com a condició que en el moment d'acceptació la beca-contracte, la persona tingui la carrera acabada. (i sinó reassignació de la plaça a la següent de la llista...)


- Avaluació.
La Generalitat ha de fixar uns criteris més clars a l'hora de fer l'avaluacio dels candidats, a més de potser començar a tenir en compte "l'avaluacio del tutor". Hi han tutor que han tingut molts doctorands i cap a acabat, o penalitzarlo si el doctorat no s'acaba en els 3-4 anys establerts! Ara mateix si no s'acaba en el 3-4 anys el únic perjudicat es l'estudiant, i tots sabem que molts cops es per culpa del tutor que demana mes del que es pot fer. Bé, crec que aquest concepte se'ls hi ha de explicar, i que el comencin a tenir en compte.
Jo estic d'acord en què s'estableixi algun mecanisme de control de l'activitat dels tutors...a l'hora de concedir ajuts. S'hauria poder avaluar el seu compromís vers al doctorand que tenen... Estic d'acord que no sempre el motiu d'abandonament del doctorat sigui la tutorització, però s'hauria de poder deixar constància si aquest és el motiu. I si hi ha un gran nombre de persones que deixen el doctorat per desaveniències amb el seu tutor X, s'hauria de fer mirar aquest senyor X,... perquè qui avalua l'activitat de tutorització dels directors?

Demanar que el tutor tingui un projecte de recerca assignat seria fàcil. -->Postdoctorals

Darrera convocatòria Beatriu de Pinós

Queixa al foro de precarios:
http://www.precarios.org/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=29646&topics_offset=5&topics_sort_mode=lastPost_desc&forumId=106

DOGC num. 4959 – 31.8.2007
Resolucio IUE/2655/2007 de 31 de juliol 2007

http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=postdoctorals&id_beca=11901

RESUM:
I. Modalidad BP-B2 Ressoltes el 20 de gener.
II. Modalidad BP-A i BP-B1 Volien ressoldre al gener, però hi ha hagut un retràs degut a que hi ha hagut alguna irregularitat durant el procés de selecció (rumors de trucades a l'AGAUR). El plaç per resoldre acaba el 28-29 de març.

El plaç màxim de finalització de la beca no s'ha alterat (30 de setembre 2010) (igual per a les dues modalitats, crec).


Propera convocatòria Beatriu de Pinós

 • les postdoc del MEC ja són contractes (jo li portaria la nova convocatòria impresa). Contracta la FECYT (Federación Espanyola de Ciencia y Tecnologia). Com serà la propera convocatòria d'aquí? a l'altre reunió aquest era un dels punts en que no "volien" cedir, perque segons ells no hi havia manera possible de contractar als postdocs
 • Aquí qui contractarà? Ho podria fer la FCRI o ICREA, suposo... La propera convocatòria serà per fi de contractes? Crec que podria ser un bon moment per dir-li que apretarem amb aquest tema (que estigui avisat), bé, si és que ho pensem fer, és clar...
 • beques BP: 2200 euros bruts mensuals, i la del MEC 1750 euros bruts aprox., pero clar aixo no es comparable perque una cosa es beca i l'altre es contracte... pero si els hi podem dir que en cas de que decideixin fer contracte, que la quantia sigui al menys la del MEC... que no facin contractes cutres tipus FI!!
 • Declaracions Jaume Bertranpetit (director ICREA): s'haurien d'eliminar les BP per anar a fora (compte!).

Postdoctorals del MEC

 • La nova convocatòria són contractes que farà una entitat d'Espanya i, sinó, es buscarà la manera de que contracti la FECYT. En una reunió fa temps ens va comentar que les universitats catalanes no estaven disposades a contractar. Encara mantenen aquesta mateixa postura?
 • 21 postdocs del MEC van denunciar al MEC per no cumplir l'EPIF i que ara, a més, demanen retroactivitat dels contractes i que els advocats que porten el cas són de Barcelona (jo crec que pillarà la indirecta...).

Necessitat de llicenciatura i doctorat a Catalunya

Per demanar les BP, demanen haver fet la llicenciatura a una universitat de Catalunya.
 • (S) han modificat aquest requisit i com seria ara. Si no han fet res, proposar per exemple que o be la llicenciatura o el doctorat s'hagi fet a Catalunya. Si volen ser proteccionistes amb els catalans i evitar que estrangers s'aprofitin de la BP per tornar a casa seva tb poden posar una condicio que digui que no es pot sol·licitar la BP per anar de postdoc al pais d'origen del sol·licitant.
 • (J) es absurdo. Según comentaron en las Doctoriales era para evitar que "gente que venía de otros países y se había formado aquí aprovechase las Beatriu de Pinós para regresarse a sus países de origen". Creo que si lo que buscan es eso, hay otros modos de conseguirlo sin necesidad de excluir de forma tajante a todo aquel que no tenga el título en una universidad catalana (y más cuando hablamos del título de licenciatura que queda lejos, y no el de Doctor), y que puede haber otros modos más efectivos (tender hacia un contrato de 3 años: dos de estancia y otro en un grupo de investigación en Catalunya).
 • (E) Jo entenc la política proteccionista de la Generalitat amb les seves ajudes (que siguin per a investigadors o investigacions relacionades amb Catalunya), però entenc que potser la millor manera de regular-ho no sigui tal i com ho estan fent. Crec que ja es va comentar que, en comptes de demanar haver cursat la llicenciatura (enginyeria, grau o equivalent) a una universitat catalana, podrien demanar haver fet aquí la tesi o demanar la Beatriu de Pinós per treballar a fora, però en col·laboració amb algun grup de recerca de Catalunya.
  Aquest últim cas suposo que seria difícil d'articular (poden demanar que un grup català que treballa sobre aquest tema o algun proper "certifiqui" que la recerca a fer serà de gran interès?, com s'hauria de fer això?). No sé si té gaire sentit, però seria una bona manera de "preparar" la tornada d'aquests investigadors... Alguna altra opinió?
 • ser llicenciat a Catalunya per ser proteccionistes amb els catalans, ja els hi vem deixar clar que aquesta no era la millor manera, i ens van dir que estaven disposats a buscar-ne una millor. Podem proposar les que s'han comentat, que s'hagi fet la tesi a Catalunya per exemple, clar que així també deixes gent fora.
  Potser seria millor que s'hagues fet la llicenciatura o la tesi a Catalunya, amb això inclouriem molts catalans que potser han hagut de marxar fora a fer la tesi i que tb tenen dret a tenir un postdoc de la Gene, no? en teoria la DGR hauria de presentar-nos alguna alternativa interessant, si han fet els deures clar!

Ajudes de mobilitat BE

 • Com anirà la selecció? A mi m'han preguntat personalment si al CSIC donen menys ajudes (si és que en donen), per això que els diners del CSIC han de venir de Madrid, etc. Potser se li pot preguntar, no sé... jo no tinc una concepció clara que sigui així, però gent del meu entorn n'estan totalment convençuts (tant per a ajudes de mobilitat com per a ajudes predoc)...
 • Aumentaran el número de convocatòries?
 • Aumentaran els diners assignats?
 • Percentatges d'èxit molt baixos: BE-1-2007 40% (160), BE-2-2007 30% (124) (tot dades de modalitat A, de predoctorals).

Beques postdoctorals Fullbright

 • hi ha anys que hi ha convocatoria i anys que no (el 2006 no, per exemple),
 • s'ha de ser doctor en el moment de fer la sol·licitud
 • el temps de resolucio es molt llarg (uns 6 mesos)...
 • el termini de presentacio va ser el 16 de novembre del 2007 i el postdoc comença com a minim l'1 de setembre del 2008.
 • En aquest tema la DGR fuig d'estudi i diu que no hi poden fer res perque es una altra institucio la que s'encarrega d'aixo. Les bases del postdoc Fulbright es fixen conjuntament entre la Generalitat i la Comisión Fulbright i l'òrgan avaluador es l'ANEP.
 • De totes maneres jo (Sílvia) crec que es poden fer extensives totes les peticions que es facin per la BP a les Fulbright...

Jornades Doctorials.

 • No sé si li voldreu comentar els canvis que vam proposar per a les doctorials...
 • Manca d'informació aquest any (l'any passat, el primer cap de setmana d'internament ja havia tingut lloc).

Jornades 2009.

Jo li comentaria que organitzarem les Jornades de Joves Investigadors (JJI) - 2009. Potser a ell se li acut d'on podem treure diners jeje. En qualsevol cas, jo li comentaria "extra-oficialment" i li ensenyaria el programa de les JJI de Granada, per a que el tingui. Bàrbara, que et sembla? Crec que se li pot comentar i després, ja ens hi posarem en contacte oficialment per el que calgui... potser deixar-li caure que necessitarem ajuda en forma de finançament no estaria malament, tampoc...

Altres

 • Quin paper creu ell que jugaran les Comunitats Autònomes en la redacció de la nova Llei de la Ciència. Sé que és una mica d'hora, però per a que estigui al cas... Potser ja li ha arribat alguna informació/rumor al respecte, qui sap... si ell sap alguna cosa, segur que seria una informació molt útil també a nivell estatal...
 • Darrers rumors nou ministeri de Recerca i Tecnologia?
 • Valoració de les concessions d'Starting Grants (de ~300, 25 per Espanya, de les quals 16 a Catalunya).
  • Si a nivell d'ICREA s'ofereixen contractes competitius, atractius fins i tot per a estrangers, per què els ajuts predoctorals segueixen la política oposada?
 • Les FI-IQUC també han estat infra-EPIF!
 • Posicionament davant dels ISRR.
 • Projecte de Carrera Investigadora de la Generalitat de Catalunya: estadístiques de pas entre "figures consecutives"?
 • PNRI.Mail Sílvia


Una altra cosa es el tema de que siguin beques. Els postdoc del MEC ara
son contractes. Fins ara no feien contractes perque deien que la Gene no
pot donar uns diners a una institucio estrangera per a contractar postdocs
(no es legal diuen...), pero el MEC sembla haver solucionat aixo posant
una especie de institucio de l'estat que fa d'intermediaria entre el
postdoc i la institucio estrangera. En el cas de que el sol·licitant no
tingui cap inst. que faci d'intermediaria, el mateix MEC li procuraria una
(o aixo es el que entenc jo pel que posa, pero es una mica espes).

http://www.mec.es/planidi/posdoctorales-centros-extranjeros/2008-convocatoria.html
Resolucion de 5 de marzo de 2008, a partir de la pag. 23.

En el cas de les BP tal i com va indicar l'Elena en un altre mail, la
institucio intermediaria podria ser FCRI o ICREA, potser... a veure si
aixo ja ho han mirat o si no, se'ls hi diu a veure que poden fer...


Documents a portar:

 • Darrera convocatòria postdoc MEC
 • Papers de contractació de postdocs a l'estranger de la FECYT
 • Propostes de canvis a les doctorials

Documents a tenir en ment:

 • Conveni Col·lectiu Universitats Públiques de Catalunya
 • Darreres convocatòries/resolucions FI.
 • Darrera convocatòries/resolucions BP.
 • Darrera convocatòria de les BE.