Pantalla Sencera
Carregant...
 
Imprimir
  • Món
    • No hi ha cap idioma assignat a aquesta pàgina.

Carta participació a PNRI bloquejat

Benvolgut Hble. Sr. Huguet,

Em dirigeixo a vostè en nom de D-Recerca, l’Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya.

Després de varis mesos de sentir declaracions en referència a la propera preparació i redacció del nou Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació de Catalunya per part del seu departament, volem informar-los que hem rebut de part d’un alt càrrec universitari part de la documentació relativa a aquest pacte (la presentació/explicació, la diagnosi i el qüestionari). A més, un únic investigador en fase inicial (que tinguem constància), i membre de la nostra associació, serà entrevistat com a agent implicat en recerca, com a representant dels estudiants de tercer cicle al claustre de la Universitat de Barcelona.

Segons aquesta documentació, durant el mes de gener es constituiran diverses taules de discussió sobre les diverses temàtiques de política científica. Ens posem en contacte amb vostè, com a màxim responsable de la preparació del Pacte, per expressar-li el nostre oferiment per participar en aquestes taules. La nostra associació no sols engloba a bona part del Investigadors en Fase Inicial de Catalunya, incloent investigadors de vàries universitats i centres de recerca del país, i com a tal, representa a una part important dels agents socials implicats en recerca, sinó que, a més, tenim un ampli coneixement tan de les mancances com de les virtuts del sistema català de recerca, sorgit de les diverses problemàtiques que hem abordat com a associació, de les reunions mantingudes amb diversos organismes públics (Universitats, AGAUR, etc.), així com degut a la nostra intensa col·laboració amb altres associacions de doctorands de nivell espanyol i europeu. És per tot això que creiem fermament que D-Recerca, hauria de formar part activa en la preparació del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.


Volíem aprofitar aquesta carta per felicitar-vos per la iniciativa d’engegar el procés que portarà al Pacte, molt necessari per a un desenvolupament coordinat de la Recerca a Catalunya. Tenint en compte que la discussió prèvia al pacte serà possiblement la part més important del procés donat que posarà les bases d'aquest pacte, considerem molt important que el col·lectiu d’investigadors en fase inicial hi participi activament.


A l’espera de rebre notícies de vostès.

Bon any nou!


Elena Piñero

Presidenta de D-Recerca, Associació de
Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya.